Encore
 
 
   
 
 
o firmie
wheatgrower
nowo¶ci
promocje
844-411-7733
jak kupowaæ
pomoc
(510) 206-1328
(304) 636-6689


 
Nasz adres:
Biuro Handlowe - STAWICKI
ul. S³oneczna 15 ¦wiêcice
05-860 P³ochocin
tel.: +48 22 2150214
fax: +48 22 7525475
857-262-7193


 
 
 
 ENCORE - importer zestawów g³o¶nikowych

Biuro Handlowe STAWICKI jest wiod±c± firm± w dystrybucji akcesoriów komputerowych i zestawów g³o¶nikowych firmy ENCORE. W rok 2011 firma wchodzi z 21 letni± praktyk± w sprzeda¿y peryferiów komputerowych. Gwarancj± udanych operacji handlowych jest stabilno¶æ i rzetelno¶æ naszej firmy.

Serdecznie zapraszamy naszych sta³ych i potencjalnych partnerów handlowych, którzy chcieliby z nami wspó³pracowaæ.

Zapraszamy do przejrzenia naszej oferty. Szczególnie zachêcamy do zapoznania siê z nowymi produktami w naszej ofercie oraz z aktualnymi promocjami.

Na wszystkie zakupione u nas towary udzielamy 12-miesiêcznej gwarancji.   
encore encore

W III rundzie wy¶cigu Szayocross, który odby³ siê 19 czerwca, bolid sponsorowany przez nasza firmê zaj±³ II miejsce. Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.


   


Enter 12/2003
Artyku³ "Interaktywne g³o¶niki" - bardzo pochlebna recenzja g³o¶ników ENCORE XP-2032, XP-2067 i XP-2102


PC World Computer 12/2003, strona 42
Artyku³ "W ¶wiecie surround" - ENCORE XP-2032 zosta³ sklasyfikowany na drugim miejscu w rankingu funkcjonalno¶æ / cena spo¶ród wszystkich ocenianych przez redakcjê zestawów

   


Regulamin promocji Nagrody
 
 
G³o¶niki2243619964MikrofonyKlawiatury432-371-3431785-878-91605182158925(440) 561-2860ZasilaczeKieszenie HDD718-980-1963
915-860-4554EncoreiBOX(787) 251-6620
 
 
© 2011 Biuro Handlowe STAWICKI